Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Hej Sverige!

Uppdaterad:

Hej Sverige! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb. Det riktar sig till utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor över 19 år som är folkbokförda i Sverige och som inte har ett jobb eller studier.

Materialet kan användas inför, efter eller under träffar. Träffarna kan handla om att diskutera utifrån materialet eller att göra saker tillsammans som att lära sig cykla, baka eller läsa körkortsteori. I mötena hoppas vi att individerna kan upptäcka sina egna kompetenser, öka sitt självförtroende och motiveras till att hitta nya vägar till både studier och arbete. Hej Sverige! fungerar på mobil, platta och på dator.

Studieguide till Hej Sverige!

Den här studieguiden är ett förslag på hur du kan lägga upp en studiecirkel i Hej Sverige!

Det finns naturligtvis många olika sätt att jobba med studiematerialet. Gör det som passar bäst för dig och din grupp. Det viktiga är att du utgår från gruppens behov och förutsättningar och avsätter tid till samtalet och processen. Det ger troligen mer än att försöka hinna med allt innehåll. Lycka till!

 

Öppna i din mobiltelefon genom att scanna QR-koden nedan.

 

QR kod Hej Sverige

Om Hej Sverige!

Sonia Sherefy, föreläsare och författare till boken ”Föräldrar i det mångkulturella Sverige” medverkar med texter och videos med konkreta exempel från verkligheten som inspirerar och skapar dialog.

Studieförbundet Bilda anordnar studiecirklar och/eller öppna träffar för utrikes födda kvinnor som vill lära sig mer om vägar till studier och arbete i Sverige. Vi vill gärna göra detta i samverkan med föreningar, församlingar, kommuner mm.

Sysselsättningen bland utrikes födda, korttidsutbildade kvinnor är låg i Sverige och många har behov av olika utbildningsinsatser. Regeringen har därför gett i uppdrag åt studieförbunden att arbeta med både uppsökande och motiverande insatser för utrikes födda kvinnor. Syftet med satsningen är att öppna dörrar och skapa möjligheter till studier och arbete. Uppdraget gäller 2018–2021.

Att upptäcka sina egna kompetenser ger självförtroende och skapar motivation för att hitta nya vägar till både studier och arbete. Att möta andra, både etablerade svenskar och nya svenskar ger möjlighet att bredda sitt kontaktnät. Studiebesök på skolor och arbetsplatser kan också inspirera och ge nya kontakter. Att få berätta sin egen berättelse och lyssna på andra kan göra att man upptäcker nya vägar.

Studiecirkeln ger också en möjlighet till ett socialt sammanhang där kvinnor träffar andra kvinnor och får nya vänner.

Vi söker ledare till Hej Sverige!

Har du erfarenhet av att leda grupper, eller har du erfarenhet av att komma till Sverige och börja om? Här finns en möjlighet för dig att göra skillnad och samtidigt hitta nya kontakter och sammanhang.

Vi anordnar skräddarsydda ledarutbildningar i Hej Sverige! vägar till studier och jobb. Har du andra idéer kring material och teman att utgå från i studiecirkeln så är även dessa varmt välkomna. Kanske bakning, handarbete, cykelkurser eller trafikkunskap?

Vad innebär det att vara ledare för en grupp inom Hej Sverige!?

Vi söker cirkelledare som är intresserad av människor och människors utveckling. Som ledare i Hej Sverige! möter du kvinnor med olika bakgrunder, ålder och erfarenhet. Det gemensamma för gruppen är att de är utrikes födda och korttidsutbildade. Ledarens uppgift är att tillsammans med gruppen upptäcka olika möjligheter och vägar till studier och arbete med hjälp av studiematerialet. En del i studiecirkeln är att göra studiebesök på skolor och arbetsplatser.

Vad behöver jag ha för bakgrund eller utbildning?

Du behöver ingen formell ledar- eller lärarutbildning men en fördel om du har tidigare erfarenhet av att leda grupper. Det är också en merit om du själv är utrikes född och har erfarenhet av att studera och/eller arbeta i Sverige.

Hur mycket tid behöver jag lägga ner?

Tillsammans med en av våra verksamhetsutvecklare kommer ni överens om antalet träffar för studiecirkeln. Vi rekommenderar 7-8 tillfällen. Varje träff är tre studietimmar (en studietimme är 45 minuter)

Vad får jag för stöd av Bilda?

Som cirkelledare får du kontakt med en verksamhetsutvecklare på närmaste Bildakontor. Verksamhetsutvecklaren ger dig tips och råd i din ledarroll samt hjälp med förslag på material och upplägg av studiecirkeln. Vi erbjuder också cirkelledarutbildningar och en introduktion till studiematerialet Hej Sverige!

Hör gärna av dig till en kontaktperson om du vill bli cirkelledare eller vill veta mer.

Kontakta oss för mer information om Hej Sverige!

Bilda Nord

Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommun).

Bilda Mitt

Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).

Bilda Svealand

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län.

Bilda Öst

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Bilda Sydöst

Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län.

Eva Danielsson

Verksamhetsutvecklare Samhälle, Möten i Jerusalem, projektledare Bilda Gårdshuset Norrliden

Bilda Sydväst

Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län.

Fler material och metoder

Arbetsmarknadskunskap
  • Material och metoder

Arbetsmarknadskunskap

Med hjälp av materialet ­Arbetsmarknadskunskap kan människor som står långt ifrån arbetsmarknaden idag erbjudas möjlighet till egenmakt och få konkret hjälp ...

Hej skolan!
  • Material och metoder

Hej skolan!

Hej Skolan! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om föräldrars delaktighet i skolan. Föräldrarna spelar en viktig roll för barnens skola i Sve...