Skip to main content

Tehus för kvinnor

Uppdaterad:

I Sala och Hallstahammar har föreningar startats upp för att skapa mötesplatser mellan kvinnor från olika kulturer och ge en möjlighet för utlandsfödda kvinnor att lära sig svenska språket och fördjupa sin förståelse av det svenska samhället. Just nu genomförs språkcafé i promenadform!

För att stötta liknande satsningar kan Bilda bidra med material, utbildning av cirkelledare, arvode till cirkelledare eller barnpassning, kontaktskapande med olika parter i till exempel en kommun, hyreskostnader eller marknadsföring.

”Tehuset i Hallstahammar är ett integrationsprojekt för och med kvinnor. I drygt två år har vi hållit på. Bilda har funnits med som samarbetspartner från början.

Vår ambition med Tehuset har varit och är att skapa en mötesplats för kvinnor, där svenskfödda kvinnor möter utlandsfödda kvinnor, och att de mötena berikar båda parter. Det handlar om att prata svenska, träna svenska språket. Det handlar om att lära om det svenska samhället, men också att lära om de olika kulturer som är representerade i gruppen.

Det Bilda hjälpt oss med är framför allt hjälp till lokalkostnaden. När vi startade ”Sy på symaskin”-kurs fick vi hjälp med symaskiner. När vi startade Cykelskola så fick vi också hjälp med cyklar och cykelhjälmar.

Vi är en grupp volontärer, en grupp kreativa kvinnor som gör en fantastisk insats. Bilda hjälper oss med inspiration och tips om material vi kan använda.”

Maj-Lis Fyrö, initiativtagare och ordförande för Tehuset i Hallstahammar