Skip to main content

Alfa – Svenska för alla

Uppdaterad:

Alfa – Svenska för alla är ett studiematerial för de som inte har skolbakgrund och ska lära sig Svenska.

Som ny i Sverige är det nödvändigt med tillräckliga språkkunskaper för att klara sig i olika vardagssituationer, komma in på den svenska arbetsmarknaden och för att kunna vara aktiv och delaktig i samhället. Alfa – Svenska för alla är ett studiematerial för cirkelledare speciellt utformad utbildning för cirkelledare som har kurser i svenska för asylsökande som ännu inte lärt sig att läsa och skriva.  

Materialet består av: 

  • Handbok-för cirkelledare  
  • Webbapp för deltagarna. Klicka här för att komma dit.
  • Trivselregler – en PowerPoint presentation på ca fem minuter, som kan spelas upp på sju språk; arabiska, dari, somaliska, tigrinja, kurdiska, engelska och svenska.   

Om handboken

I handboken ALFA – Svenska för alla kan man till exempel läsa om deltagarnas förutsättningar och rollen som cirkelledare. Hur kan man förbereda sig? Vad är viktigt att tänka på? Vilka språkövningar passar bäst?
Handboken är uppdelad i tre delar:
  • En faktadel
  • En övningsdel med tio teman och 105 övningar
  • Ett kopieringsunderlag med ord- och bildkort

Om Alfa Svenska för alla 

Det nationella projektet ALFA – Svenska för alla är ett samarbete mellan studieförbunden ABF, Bilda, Medborgarskolan, Sensus, Studiefrämjandet och Ibn Rushd, som även är projektägare.
Det finansieras med statsbidrag från Länsstyrelserna inom ramen för det som kallas TIA, Tidiga insatser för asylsökande. Projektet har bland annat utvecklat metoder, material och genomfört digitala heldagsutbildningar för över 80 ledare inom folkbildningen som möter deltagare utan skolbakgrund.