Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu
Ida Eriksson

Ida Eriksson

Verksamhetsutvecklare och teamledare Social Innovation och Integration