Skip to main content

Stärka människor som står långt ifrån arbetsmarkanden

Uppdaterad:

Tillsammans med övriga studieförbund har vi ett uppdrag att göra folkbildning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. I uppdraget finns ett särskilt fokus på utlandsfödda kvinnor. Målet är att stärka målgruppens långsiktiga möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

I detta uppdrag genomför vi studiecirklar med en bred variation av inriktningar. Det kan till exempel handla om:

  • muntlig svenska
  • digital inkludering
  • trafikkunskap på lätt svenska, eller aktuellt modersmål
  • samhälls- och arbetslivsorientering
  • jobbsökarkurser
  • cykelskola
  • att starta och driva företag i Sverige
  • relevant kompetens för särskilda yrken

Innehållet styrs dels av behov och intresse inom målgruppen, dels av interesse och kompetens hos aktuella och potentiella cirkelledare.  Riktlinjen är att cirklarna ska omfatta 40 studietimmar.

Detta uppdrag är inriktat på deltagare mellan 20 och 64 år med svenskt personnummer.

Vi erbjuder arvodering till alla cirkelledare inom detta uppdrag. För att komma igång med verksamhet kan vi också bidra med planering, material, handledning och fortbildning för cirkelledare, kontaktskapande med olika parter i till exempel en kommun, marknadsföring, arvodering för barnpassning, nätverkande med mera.

På föregående sida finns inspiration från andra verksamheter och diverse materiatips. Hör gära av dig om du är intresserad av att leda cirklar inom detta uppdrag, eller för att bolla idéer och funderingar!