Skip to main content

Material och metoder

Visa innehåll inom alla ämnen i hela Sverige på distans sorterade efter relevans Rensa filter
Hej Sverige!

Hej Sverige!

Hej Sverige! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb. Det riktar sig till utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor över 19 år som är folkbokförda i Sverige och som inte har ett jobb eller studier.