Skip to main content

En man mitt i livet

Uppdaterad:

Detta material vill vara ett verktyg för samtal om vad det är att vara ”en man mitt i livet”. Vilka fördelar, nackdelar, utmaningar, glädjeämnen eller sorger för det med sig?

Att dela känslor och tankar, att möta andras erfarenheter och lära av varandra är berikande och nyttigt för alla. I synnerhet för målgruppen medelålders män, som ofta har svårt att sätta ord på det man upplever och det kan vara svårt att hitta sammanhang där det sker naturligt. Materialet är tänkt som hjälp att samtala i en mindre grupp, kanske ett kompisgäng, en hemgrupp, med kollegor eller liknande.

Upplägg

Materialet innehåller olika teman och övningar och gruppen kan själv välja vad som passar. Vissa frågeställningar passar bättre i en kyrklig kontext, medan många är av mer allmän karaktär.

Startar du en studiecirkel hos oss ingår ett ledarhäfte och fem deltagarhäften i ett grundpaket. Vill du använda materialet utan att ha det som studiecirkel hos Bilda kan du köpa grundpaketet för 500kr plus frakt.

 

Välkommen till en intressant studiecirkel med Studieförbundet Bilda!