Skip to main content

Studieguide: Glöd – scouting på kristen grund

Uppdaterad:

Boken Glöd – scouting på kristen grund riktar sig till alla scoutledare som är intresserade av att arbeta med frågor som rör scouting och kristen tro.

Boken vill utmana dig att tänka nya tankar och reflektera över hur du och din kår arbetar med kristen tro.

Innehållet är uppdelat i fem delar. Första delen lyfter frågan om vad målet med scouting är och vad som menas med en kristen scoutkår. Boken sätts in i sitt sammanhang med det förbundsgemensamma scoutprogrammet.

Kapitel två reflekterar över vad det innebär att vara scoutledare i en kår som arbetar på kristen grund, och hur ledaren själv kan utmanas att växa i tro.

Kapitel tre handlar om scouten, hur barn och ungas religiösa utveckling kan se ut och hur scoutledarna kan hjälpa scouterna att utveckla sin tro.

I kapitel fyra lyfts andakten fram. Här ställs frågor som vad är en andakt? Är den frivillig? Hur planerar jag en andakt och hur håller vi ihop andakt och aktivitet? I detta kapitel finns det också många idéer till hur andakten kan utformas.

Kapitel fem fokuserar på förhållandet mellan församlingen och scoutkåren, hur detta kan utvecklas och hur man kan arbeta med scoutgudstjänsten. Utöver detta presenteras också Scoutens bön och många idéer.

Boken är ett fördjupningsmaterial som finns till försäljning på Scouternas webbshop.

Studieförbundet Bilda och Equmenia har tagit fram en studieguide som kan användas i ledargruppen.

Om ni vill använda boken i en studiecirkel kontaktar ni ert lokala Bildakontor.