Skip to main content

Studieguide till Välkomna varandra!

Uppdaterad:

Antologin Välkomna varandra! presenterar frikyrkliga bejakande perspektiv på homosexualitet och samkönade relationer. Bildas studieguide är en hjälp att, tillsammans med andra, diskutera och reflektera kring de teman och frågeställningar som lyfts i boken.

Texterna i boken berör frågor som bibeltolkning, församlingssyn och etik. Men de är samtidigt ofta djupt personliga och tidvis ifrågasättande. Därför hoppas vi att många väljer att samtala om boken i mindre grupper och att den här studieguiden, med förslag på samtalsfrågor, kan bli en hjälp och en ingång i boken.

Om boken

Välkomna varandra! innehåller fjorton texter som presenterar öppenhet för samkönade relationer i frikyrkliga församlingar. I enlighet med frikyrklig tradition tar texterna Bibeln på stort allvar, och visar hur dess budskap och berättelser pekar på en väg bort från förakt, utanförskap och kristen hemlöshet – mot ett tydligt ja till samkönade relationer. Texterna är skrivna av pastorer, teologer och sakkunniga. Flera är också författade av personer med egen erfarenhet av att vara homosexuell i frikyrkan.

Starta studiecirkel

Om du använder studieguiden vill vi gärna att du rapporterar din grupp som en studiecirkel inom Bilda. Fyll i blanketten ”Anmälan om studieverksamhet” och skicka till ditt närmaste Bilda-kontor.

Fler material och metoder

Att se är att lära
  • Material och metoder

Att se är att lära

Hur kan jag förstå min livsväg? Hur kan det som igår kändes bra, idag upplevas inskränkt och kvävande? Att se är att lära är en bok om andlig mognad och är f...

Bibelskola Nära församling
  • Material och metoder

Bibelskola Nära församling

I samarbete med Bibelskola Nära församling, en del av Hyllie Park folkhögskola, Spricka bokförlag och Skillinge missionshus vill vi skapa samtalskvällar med ...