Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Samtalsguide till boken Gud:jakten

Uppdaterad:

Sverige kallas ibland för världens mest sekulariserade land, men sökandet efter det heliga finns som en underström också i det sekulära. Det menar författaren och teologen Joel Halldorf som i sin bok Gud: jakten följer de existentiella strömmar som flyter genom vår kultur.

Till boken finns en samtalsguide för dig som vill läsa och samtala om boken i form av en studiecirkel.

Gud: Jakten består av tolv kapitel med olika teman. Till varje kapitel frågor som utgångspunkt för samtalet. Första frågeställningen rör konkreta fakta. De övriga frågor tar sikte på det livsnära och personliga.

Antingen läser ni hela boken inför en träff, eller så delar ni upp den och tar ett eller ett par kapitel till varje samling.