Skip to main content

Bildas ledarväska

Uppdaterad:

Vill du ha pedagogiska verktyg för få igång samtal och funderingar i din studiecirkel eller grupp?
Vår ledarväska innehåller verktyg för att stötta dig som ledare i ditt uppdrag.

Ledarväskan innehåller metoder som ska underlätta samtalet i gruppen. Det finns också teambuildings- och kommunikationsövningar som passar bra för att stärka tilliten i en grupp.

Många av metoderna fungerar inom området livstolkning, till exempel de som handlar om vem jag är, vem jag vill vara, hur mitt liv ser ut och hur jag vill att mitt liv ska se ut.

Övningarna fungerar även bra i andra typer av grupper, allt ifrån musikgrupper som vill bli bättre på att samarbeta till studiecirklar som jobbar med svenska språket.

Ledarväskan kan underlätta för ledaren att:

 • skapa en trygg grupp där deltagarna lär känna varandra på ett djupare plan,
 • stimulera till glädje, energi och delat lärande,
 • se till att alla får ta plats och kommunicera mer medvetet,
 • öka delaktighet och ”empowerment” synliggöra vilka roller deltagarna har tagit sig,
 • hjälpa gruppen att få upp ögonen för kunskaper och erfarenheter bland deltagarna, och se likheter och olikheter.

Marit Sjöström och Oskar Kvant visar innehållet i Ledarväskan:

När kan jag använda Ledarväskan?

Övningarna kan användas på olika sätt; alltifrån en enkel energigivare till en platt-form för meningsfulla samtal där ni kommer vidare och tillsammans skapar en trygg grupp, i vilken alla får ta lika mycket plats och utvecklas.

När gruppen gör en lek/ övning där skratt och allvar blandas, så avdramatiseras känsliga samtal om till exempel rollfördelning i gruppen. Om ni turas om i gruppen att välja övningar från inspirationshäftet så blir det också en spridning i innehåll utifrån den enskilda deltagarens behov och preferens. Se till att enas om tidsåtgång och syfte i sådana fall.

Använd övningarna i väskan när:

 • ni märker att studiecirkeln upprepar samma resonemang ännu en gång
 • någon breder ut sig på de andras bekostnad.
 • ni önskar att det var enklare att komma på samtalsämnen.
 • någon aldrig vågar yttra sig.
 • energin tagit slut.
 • gruppen känns splittrad på olika sätt.

Vill du ha en ledarväska?

Du som är cirkelledare hos Bilda kan få eller låna en ledarväska. Prata med din verksamhetsutvecklare så berättar de mer.