Skip to main content

Samtalsmodell för HBTQ-frågor i kyrkorna

Vill du samtala om olika tolkningar och förhållningssätt till HBTQ-frågor i kyrkorna?

Bilda vill stimulera till det goda samtalet i den lilla gruppen. Ett samtal med respekt för olika åsikter och tankar. Ett samtal där vi får prata till punkt och där våra åsikter och tankar inte behöver vara färdiga utan kan omprövas.

Med hjälp av ett antal länkar till artiklar och klipp och Bildas samtalsmodell för studiecirklar, Ingen växer utan möten, hoppas vi på många goda och respektfulla samtal.

Starta studiecirkel

Ta kontakt med ditt närmaste Bilda-regionkontor för att starta en studiecirkel.

Inga lokaler hittades.