Skip to main content

Att möta människor i kris

Uppdaterad:

Samtalsmaterial om att ge stöd när någon har det svårt.

I stort sett alla människor upplever någon kris under livet. Vissa är med om någon enstaka svår händelse medan andra går igenom flera olika kriser. En kris kan vara personlig och individuell men det finns också kriser som drabbar en större mängd människor. Ett exempel på en sådan kris är ett krig.

Vi behöver inte vara professionellt utbildade för att ge stöd till någon som har det svårt. Vi kan alla ge medmänskligt stöd. Det handlar om att lyssna, bekräfta och stötta personen så att den kan hitta sin väg genom krisen. Men även om vi inte ska ge ett professionellt stöd så finns det ändå saker vi behöver tänka på.

Tillsammans med föreläsaren Lotta Halvardsson Ekdahl har Studieförbundet Bilda tagit fram ett samtalsmaterial där Lotta delar med sig av sin kunskap och erfarenhet av att möta människor i kris.

Samtalsmaterialet ”Att möta människor i kris” är ett sätt att samtala om dessa frågor och kan användas exempelvis i en grupp där ni på olika sätt möter människor i kris. Där ni får tid och hjälp att tillsammans bearbeta och stötta varandra i att fortsätta vara medmänniskor till människor i kris.

Upplägg av samtalsmaterialet
Samtalsmaterialet innehåller fem träffar där det inför varje träff finns ett förslag kring innehåll och tidsupplägg. Det finns även inspelade filmer där Lotta Halvardsson Ekdahl ger en introduktion till dagens tema. Filmerna är ungefär 10 minuter långa och länkarna finns tillgängliga i materialet.

Innehåll:
1. Kris – en naturlig del av livet
2. Att stötta – olika perspektiv och utmaningar
3. Att ta hand om sig själv
4. Metoder för stresshantering
5. Uppföljning

Nedan kan provläsa första träffen i samtalsmaterialet. Om du vill ha tillgång till materialet så ta kontakt med oss på Bilda. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Lotta Halvardsson Ekdahl har erfarenhet av att jobba som flyktingkurator och att ha tagit fram utbildningar för personal på asylboende. Lotta är utbildad i samtalsmetoderna ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) och MI (Motiverande samtal).

Provläs materialet

Nedan kan du ladda ner den första delen av materialet för att få möjlighet att provläsa och se om det kan fungera i ditt sammanhang. Önskas hela materialet, kontakta oss på Bilda så hjälper vi dig vidare!