Skip to main content

Hej förälder!

Uppdaterad:

Det här är ett samtalsmaterial för nyblivna föräldrar. Vi hoppas att det ska ge ett underlag till goda samtal om det stora i att få välkomna en ny människa till världen.

En möjlighet att dela sina egna erfarenheter och samtidigt lyssna och lära av andra. Det finns en styrka i att känna att andra bär på samma frågor och funderar på samma saker. Det är också givande att lyssna till helt nya perspektiv och tankar. Materialet har allmänna samtalsfrågor uppdelade på fem kapitel. För varje kapitel finns dessutom en ruta med några frågor ur en kristen och kyrklig kontext.

Vi önskar er givande samtal och ett stort lycka till i ert nya liv som förälder!