Skip to main content

Material och metoder

Visa innehåll inom alla ämnen i hela Sverige på distans sorterade efter relevans

Deltagandets konst

Folkbildningen har i alla tider haft en ambivalent hållning till deltagarkultur. Deltagaren och hennes erfarenheter är utgångspunkten och centrum i folkbildningens pedagogik. Samtidigt har folkbildningens aktörer varit en väsentlig del av det samh...