Skip to main content

Material och metoder

Visa innehåll inom alla ämnen i hela Sverige på distans sorterade efter relevans

Meningsfull väntan

Meningsfull Väntan är ett studiematerial för fysiska eller digitala träffar, som består av nio korta filmer med olika teman, en studiehandledning till ledaren och ett arbetsblad till deltagaren. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på ...