Skip to main content
Just nu har vi problem med utseendet på vår hemsida. Vi jobbar på att lösa problemet! Tack för ditt tålamod.

Material och metoder

Visa innehåll inom alla ämnen i hela Sverige sorterade efter relevans
Hej skolan!

Hej skolan!

Hej Skolan! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om föräldrars delaktighet i skolan. Föräldrarna spelar en viktig roll för barnens skola i Sverige. Det är en förutsättning för att barnen ska vara trygga och få studiero.

Deltagandets konst

Folkbildningen har i alla tider haft en ambivalent hållning till deltagarkultur. Deltagaren och hennes erfarenheter är utgångspunkten och centrum i folkbildningens pedagogik. Samtidigt har folkbildningens aktörer varit en väsentlig del av det samh...