Skip to main content
Just nu upplever vi störningar gällande anmälan till vissa arrangemang. Tack för ditt tålamod vid eventuella problem!

Material och metoder

Visa innehåll inom alla ämnen i hela Sverige sorterade efter relevans

Hej Sverige!

Hej Sverige! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb. Det riktar sig till utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor över 19 år som är folkbokförda i Sverige och som inte har ett jobb eller studier.