Skip to main content

Städstart – ett steg ut i arbetslivet

Uppdaterad:

Att vara städare är ett viktigt jobb. Något att vara stolt över. Det betonas i studiecirkeln Städstart. Samt att det är nödvändigt att utföra jobbet professionellt.  Möt Anna Ström och Linda Rohim, ledare och deltagare i en Städstart-cirkel i Jönköping.

Det är lite stojigt när vi en onsdagseftermiddag öppnar dörren till Svenska kyrkans lokaler i Råslätt, en stadsdel i Jönköping som ibland betecknas som ”utsatt område”. Det hörs skratt och trivsamt porslinsklirr. Kanske en avslutningsfest för en kurs? Eller ett födelsedagsfirande? Det är liv och rörelse i kyrkan.

Vi knackar på en dörr, som öppnas välkomnande. Härinne råder koncentrerad tystnad. Ett tiotal personer lyssnar uppmärksamt på cirkelledare Anna Ström som pratar om olika typer av städmaterial.

Här pågår studiecirkeln Städstart, arrangerad av Bilda. Det är ett särskilt koncept som nu används runt om i landet.

Anna hälsar oss välkomna, presenterar deltagarna och delar sedan upp dem i mindre grupper. Hon ber dem samarbeta kring en specifik uppgift.

– Gå till toaletterna här ute i entrén och skriv tillsammans upp de saker ni ser där inne.

Ingen av deltagarna har svenska som modersmål. Tillsammans ska de hjälpa varandra att hitta de rätta orden.

Långt från arbetsmarknaden

Medan deltagarna går iväg sitter vi ned tillsammans med Anna som berättar om studiecirkeln.

– Syftet med Städstart är att människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden ska komma något närmare. Cirkeln kan inte ge garanti för ett jobb, men ökar förutsättningarna, berättar hon.

– Vi brukar säga att Städstart står på tre ben. Närmare arbetsmarknad. Professionell städning. Språkinlärning.

En viktig poäng med cirkeln är att tydliggöra att städning är ett jobb som kräver kompetens och som det finns skäl att vara stolt över.

– Det här ett oerhört betydelsefullt servicejobb. Ingenting i samhället – skolan, köpcentret, kontoren – skulle fungera om inte någon städade där.

De flesta i studiecirkeln är kvinnor, och Anna förklarar att det inte är ovanligt att många ser på sig själva som stående långt ner i den sociala hierarkin. De saknar jobb. De har svårt med svenskan. De blir isolerade.

Med ett arbete kan de räta på ryggen, både bildligt och bokstavligt.

– Vi uppmuntrar dem att inte vända bort ansiktet när de möter människor där de städar, utan hälsa och säga hej. De är en viktig representant för det företag de är anställda av och har rätt att mötas med respekt.

Apropå ”räta på ryggen” noterar Anna att många som deltar i den här typen av arbetsförberedande studiecirklar ofta är fysiskt och psykiskt sköra. Frågor om friskvård och ergonomi kan vara nog så viktiga att uppmärksamma.

En kvinna som står bredvid en tegelvägg och en porträttbild.
Anna Ström är ledare och Linda Rohim är en av deltagarna i cirkeln Städstart i Jönköping. Foto: Henrik Ydreborg

Åtta träffar

Studiecirkeln här i Råslätt rymmer åtta träffar. Enligt konceptet kan det variera mellan sex och tio. De träffas i kyrkan en gång i veckan, mellan klockan halv tre och halv fem. Varje träff innehåller olika städmoment, inklusive praktiska övningar och språkträning, precis det som deltagarna är sysselsatta med medan vi sitter och pratar.

Innehållet i studiecirkeln baseras på riktlinjer från Servicebranschens Yrkesnämnd. Där har man noterat att anledningen till att människor står långt från den svenska arbetsmarknaden kan vara olika. Det kan vara brist av utbildning, på arbetslivserfarenheter eller dåliga kunskaper i svenska språket.

– Ett jobb betyder så oerhört mycket. Ekonomiskt naturligtvis. Men också på andra sätt, inte minst i familjen. Det har stor betydelse att barn och ungdomar ser sina föräldrar gå till ett jobb, förklarar Anna.

Deltagarna har olika bakgrund och erfarenheter. Några har varit i Sverige sedan den stora flyktingströmmen 2015, eller ännu längre. Andra är mer nyanlända. Syrien, Afghanistan, Eritrea, Etiopien är några av länderna de kommer från.

”Folkbildningsrådets bedömning ligger helt i linje med en utvärdering som Statskontoret genomförde för några år sedan, på uppdrag av regeringen.” 

Läs om folkbildningens roll för integration och för att ge människor redskap för att komma närmare arbetsmarknaden. 

Kontakt via kyrkan

Vi möter Linda Rohim. Hon har arabiska som modersmål men berättar på svenska att hon trivs bra i studiecirkeln

– Jag fick veta om cirkeln via Syrisk-ortodoxa kyrkan, berättar hon.

En annan viktig kontakt för henne var kyrkans vaktmästare, Jackline, med rötter i Libanon. Hon är hjälpledare i cirkeln. Att hon talar arabiska betyder mycket för mig, förklarar Linda.

Nu är deltagarna tillbaka från sin gruppuppgift. Tillsammans med Anna går de igenom ord de har skrivit ner. Handtag. Handfat. Vattenkran. Toalett. Toalettring. Ventil. Pappershanduk. Borste.

Även städjobb har sin specifika terminologi. Att få arbeta är också en väg in i språket.

Jobbstart över hela landet

Städstart är ett exempel på en satsning för att hjälpa människor att närma sig arbetsmarknaden. Men det finns flera grenar på jobbstart-trädet.  Som Köksstart, Vårdstart, Trafikstart och Solstart. Det senare handlar om att lära sig grunderna i att montera solpaneler, en kompetens som det nu råder stor efterfrågan på.

Ida Eriksson och Linn Tornell, som arbetar i Bildas regioner Svealand respektive Sydöst, har utvecklat Jobbstart med ekonomiskt stöd från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ida och Linn vill gärna understryka den folkbildande aspekten i satsningen.

– Ett syfte med folkbildning är att ge människor verktyg för att påverka sin egen livssituation, att skaffa sig det som ibland kallas egenmakt. Det är vad det här handlar om, säger Ida.

Ett svep över landet visar vad som redan har startat, eller är på gång senare i år.

I Örnsköldsvik, i Bilda Nord, startar Städstart till hösten. I region Bilda Mitt finns flera jobbstart-cirklar på gång – Städstart, Köksstart och Trafikstart i Borlänge och Städstart i Gävle. I Uppsala, Bilda Öst, finns långt gångna planer på Städstart och Köksstart, där i ett samarbete med Erikshjälpen.

Bilda Svealand har under 2022 genomfört både Städstart och Solstart. I Örebro har dessa studiecirklar genomförts i samarbete med Filadelfiakyrkan. I Hällefors och Fagersta i samma region har man under våren startat de första cirklarna i Köksstart och Vårdstart.

I Norrköping, i Bilda Sydöst, är Vårdstart på gång till hösten.  Andra orter i samma region med jobbstartcirklar som redan genomförs eller är på gång är Jönköping, Sölvesborg och Kalmar. I region Bilda Sydväst pågår en Jobbstart, en Städstart och en Trafikstart.

ett par kvinnor som sitter vid ett bord.
Linda Rohim med cirkelkollega i Städstart-cirkel i Jönköping. Foto: Henrik Ydreborg
Bildning med Bibeln i centrum
  • Artiklar

Bildning med Bibeln i centrum

Denise och Soliana bor i olika städer. De finns i olika kulturer och har aldrig träffats. Båda är involverade i studiegrupper med Bibeln i centrum. Men det ä...