Skip to main content

Städstart – Ett steg ut i arbetslivet

Uppdaterad:

I studiecirkeln Städstart får deltagarna lära sig om professionell lokalvård samtidigt som de lär sig svenska och får in en fot på arbetsmarknaden.

Tillsammans med Erikshjälpen i Uppsala har Studieförbundet Bilda erbjudit flera studiecirklar i konceptet Städstart där deltagarna genom praktiska övningar och språkinlärning lär sig olika städmoment.

Med Städstart hjälper vi människor att komma ut i arbetslivet och det är där man verkligen lär sig språket och får känna sig delaktig i samhället, säger cirkelledaren Melody Panosian som har erfarenhet att komma som migrant till Tyskland och inte kunna språket.

Varje studiecirkel består av åtta träffar. Varje träff innehåller olika städmoment, inklusive praktiska övningar och språkträning. I studiecirkeln får deltagarna även öva på arbetsintervjuer, att skriva CV, och personligt brev.

Studiecirklarna hålls i Erikshjälpens lokaler i Boländerna. Här får deltagarna möjlighet att öva på en riktig arbetsplats. Efter avslutad studiecirkel ges alla deltagare möjlighet till praktik hos Erikshjälpen.

Genom den här studiecirkeln erbjuder vi en genväg för att komma in på arbetsmarknaden. Efter första cirkeln i våras fick sex av nio deltagare jobb, säger Sara Svanbäck på Erikshjälpen.

Studiematerialet är framtaget av Bilda och baseras på riktlinjer från Servicebranschens Yrkesnämnd. Där har man noterat att anledningen till att människor står långt från den svenska arbetsmarknaden kan vara olika. Det kan vara brist på utbildning, på arbetslivserfarenheter eller dåliga kunskaper i svenska språket.

Bilda tillsammans med Erikshjälpen erbjuder flera studiecirklar under 2023 och 2024. Grupperna ser väldigt olika ut. De flesta i gruppen som vi besöker i december jobbar redan med städning eller liknande arbeten men vill lära sig bättre svenska för att kunna söka andra och bättre jobb.

Jag lär mig väldigt mycket. Jag kan redan mycket om städning men behöver lära mig ord för att förstå och kunna jobba, säger deltagaren Nasra som jobbar inom hemtjänsten idag men vill prova på att jobba med städning på skola eller sjukhus.

Deltagaren Elsa jobbar på ett äldreboende, där hjälper hon till med disk och tvätt i köket. Hon har bara några få arbetstimmar i veckan hos sin arbetsgivare och vill söka nya jobb där hon kan jobba heltid.

Jag vill jobba med städning. Det finns många jobb men alla efterfrågar erfarenhet, referenser och praktikplats. Därför går jag den här kursen, säger Elsa.

Jag behöver jobba och vill hjälpa andra men jag behöver lära mig svenska först, säger deltagaren Asha.

Projektet har möjliggjorts av bidrag från Uppsalas kommuns arbetsmarknadsnämnd.

En grupp människor som står runt ett bord i ett kök.
En grupp människor står runt ett bord i en butik.
En kvinna som bär en svart jacka.