Skip to main content

Bilda för livet

Uppdaterad:

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Folkbildning är det som uppstår när människor lär tillsammans och av varandra.

I över hundra år har människor i Sverige frivilligt samlats för att på egna villkor tillsammans studera, ta del av före läsningar, delta i kulturprojekt med mera.

Människor fortsätter än idag att träffas för att lära sig mer, för att stärka sina möjligheter att påverka sina egna livsvillkor och ofta för att påverka och förändra förhållanden i samhället.

Nedan har vi samlat några exempel ur vår verksamhet som visar på hur folkbildningen haft betydelse för några av våra deltagare, ledare och samverkansparter.

Science fiction
  • Artiklar

Science fiction

Det är trevligt att sätta sig ned med en kopp kaffe i församlingsvåningen. Ute lyser vårsolen och påminner om att det bara är tidig eftermiddag. I en grupp o...

Seniorer tillsammans
  • Artiklar

Seniorer tillsammans

Ortodoxa församlingar är en naturlig samlingsplats för äldre och nyanlända från Mellanöstern. Många av dessa har varit mycket isolerade under pandeming med o...

Studiecirkel för klimatet
  • Artiklar

Studiecirkel för klimatet

Varför ska vi bry oss? Vad säger egentligen Bibeln om miljöfrågorna, och vad säger forskningen? Hur kan vi bidra till positiv förändring, som privatpersoner,...

Sången är veckans höjdpunkt
  • Artiklar

Sången är veckans höjdpunkt

Under hösten 2022 startades en ny kör i Malmö. Tolv sångvana kvinnor på 70 plus saknade att sjunga tillsammans som de gjort förr. Numera ses de på måndagar h...

Om folkbildning

Varje år möts människor i Sverige för att dela kunskaper. Oavsett hur de möts är effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och insikter.

Om folkbildning

Mer om Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram.

Om Studieförbundet Bilda