Skip to main content

Målet är att bemöta rädslor

Uppdaterad:

Projektet ”Var beredd – inte rädd!” drivs av Bilda, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Projektet startade våren 2020 och var 2023 mer aktuellt än någonsin. Sinan Aso är utbildningsledare och scoutledare för Suryoyo Ortodoxa Scoutförbund, SOSF, där flera hundra ledare har utbildats i projektets olika kurser.

Syftet med projektet är att utbilda ledare i scoutverksamheten och i andra ungdomsförbund inom Bilda kring att förebygga och hantera olika krissituationer. Situationerna kan exempelvis vara anlagda skolbränder, första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att kunna hantera allvarliga olyckor och kriser tillsammans samt att behandla information säkert, det vill säga grundläggande kunskap om hur man skyddar sin privata information och sina personuppgifter.

Sinan Aso är certifierad inom HLR (hjärt- och lungräddning) och första hjälpen-instruktör. Han har mestadels haft kurser för scoutledare i SOSF för unga vuxna i åldern 18–25 år. Tanken är att ledarna i sin tur ska utbilda deltagarna i scoutverksamheten där målgruppen är 8–12 år.

Ett ansvar som scout

Att det är ett viktigt projekt helt rätt i tiden kan många hålla med om. Sinan menar att kunskap inom detta behövs rent allmänt, att det handlar om att rädda liv och att våga ta första steget i att möta krissituationer. Att man som scout vågar ta ansvar, kan agera och har de kunskaper som situationer kräver betyder mycket.

– Det handlar om att de här unga känner att de kan ta ansvar, att de kan bidra till den trygga miljön och det trygga samhället, säger Sinan.

Den delen som handlar om första hjälpen behandlar allt möjligt inom primär- och akutvård men även sekundära skador, till exempel brännskador, stukningar och fästingbett, som är användbart just för scouter.

Stor efterfrågan på kursen

Projektet startades upp år 2020 och Sinan har varit med under hela resan och uppfattar att projektet har uppfyllt förväntningarna. Efterfrågan på kursen har varit hög och behovet fortsätter att finnas då det hela tiden tillkommer nya ledare, barn och medlemmar som vill gå kursen. Ämnena är aktuella då det handlar om krishantering, till exempel vad man bör ha i sin krislåda hemma eller hur man bör agera om Hesa Fredrik ljuder.

– Namnet i projektet är relevant för innehållet, att just skapa den här trygga miljön att du aldrig ska vara rädd. Det handlar om att vara beredd om saker och ting händer. Du ska ha kunskaperna, du ska ha materialen och vi pratar också mycket om det psykiska. Att vara beredd psykiskt, att det här kan hända och vad det då innebär. Vad man då ska göra, säger Sinan.

Rollspelscenarier ett uppskattat inslag

Ett fint minne från verksamheten är när deltagarna som en del av kursen skapar scenarieövningar och på så sett visualiserar en krissituation. Några ska då agera som ”första hjälpare” och får agera i en riggad situation där de utsätts för, oftast lite överdrivet, motstånd som till exempel att åskådare på en olycksplats filmar eller uttrycker hot om stämning. Eller att någon kommer med helt fel utrustning och säger att det hjälper mot den sortens skada.

Att våga agera i en krissituation

I många utbildningar som Sinan handlett har han frågat deltagarna om vilka anledningar det finns till att inte agera i en krissituation. Han brukar då få svaret att det är för att deltagarna bär på en rädsla inför att ingripa. Det kan vara att de är rädda för eventuella smittor, att göra fel och göra skadan värre eller för att insatsen kommer att medföra ångest eller skuldkänslor. Alla de frågorna besvaras av ledarna så att rädslan ska försvinna och inte längre vara ett motstånd.