Skip to main content

Kyoma de Volder – ungdomsledare i Sveriges unga katoliker

Uppdaterad:

Kyoma de Volder är ungdomsledare i Sveriges unga katoliker (SUK) sedan tio år tillbaka. Hon hoppas att ledarutbildningen inom "Vara nere" kan bidra till att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa.

Varför borde man prata om psykisk ohälsa?

– För att det inte är något vi pratar om. Man kanske får göra det i skolan men man skrapar ändå bara på ytan och det är fortfarande väldigt tabubelagt. Det finns både unga och vuxna som har psykisk ohälsa men aldrig vågar säga det till någon, det skulle säkert hjälpa om de visste att det finns andra som delar samma problem. Vi har ofta en tendens att kasta ut diagnoser och medicinera men ibland är det inte vad som behövs. Vi behöver prata med varandra.

Varför är ledarutbildningen viktig?

– Det är ofta bara en person i en organisation som har rätt baskunskap, resten vet inte hur man hanterar svåra situationer. Allt är inte kul när man hänger med ungdomar, och ofta är man själv ung vilket gör att det kan vara ännu svårare att veta hur man ska reagera. Som ledare är det också bra att hålla koll på hur man själv mår. Vi försöker alltid att hålla ungdomarna glada, även när vi själva inte mår bra. Baskunskapen är såklart viktig för att hjälpa andra, men den kan också göra att man förstår sina egna känslor.

Vad hoppas du att utbildningen kommer att bidra med till er organisation?

– Jag hoppas att den öppnar upp för samtal men även att den påverkar hur ungdomsledare i den katolska kyrkan tycker och tänker. Den kan hjälpa vissa att förstå att även om vi tillhör den katolska kyrkan, så lever vi i ett annat samhälle. Om någon har en annan sexuell läggning eller har en psykisk ohälsa behöver vi inte göra en intervention. Vi brukar säga att den katolska kyrkan ska vara som ett andra hem, men om man inte känner sig välkommen kan det istället kännas som en krock. 
 

Vill du lära dig mer om psykisk ohälsa? Med konceptet "Vara nere" får du som ung eller som ledare för unga tillgång till ett stort kunskapsmaterial och en ledarutbildning.

Läs mer om Vara nere