Skip to main content

Kreativitet skapar kreativitet

Uppdaterad:

Midnight Light är en festival i Vilhelmina, i hjärtat av södra Lappland, som startades 2017. Målet var att göra en festival för lokalbefolkningen som också kunde locka publik utifrån. Men det blev så mycket större än så, ur festivalen föddes ett projekt med samma namn, där ungdomar får verktyg i att själva skapa event. Alva Lundgren och Jenny Lindqvist är två av personerna som jobbar med Midnight Light.

– Jag hoppas att projektet ska göra att folk vill stanna kvar och vill fortsätta utveckla Vilhelmina. Att unga får känna sig trygga att de hittar det som de själva brinner för och att det utbudet finns här, berättar Alva, en av ungdomarna i projektets styrgrupp.

Förhoppningen är också att projektet, har stöd från Arvsfonden och drivs av Vilhelmina Folkets Husförening, ska stärka hela samhället.

– Så länge du har mångfald, så får du fler människor som vill flytta in eller lockas av det, för det finns så många olika områden att kunna välja mellan. Finns bara vissa områden kan man känna att det här är inte ett ställe för mig, här vill inte jag bo och leva. Har man en bredd så blir det mycket mer attraktivt för människor att vilja bo, leva och skapa ännu mer, säger Jenny Lindqvist, chef för Vilhelminas Folkets Hus.

De beskriver att en av de största utmaningarna är att locka ut ungdomarna. Alva, som själv vuxit upp i Vilhelmina, berättar att hon själv saknade rummen att få vara kreativ i när hon växte upp.  Hon hoppas att projektet, som ska ta fram en modell för hur unga i glesbygd kan engageras att själva arrangera, kan leda till att fler kreativa rum skapas.

– Jag vill att det ska finnas mer utrymme för ungdomar att utforska kulturlivet, säger Alva.

Jenny,  håller med.

– Kreativitet skapar kreativitet.

Fler exempel från vår verksamhet

Att lära för att utvecklas
  • Artiklar

Att lära för att utvecklas

Seidi Kurt är ledare för en kör, en grupp diakonissor och den Syrianska Kvinnoföreningen i Göteborg. Hon lyfter betydelsen av att få träffa andra med olika k...

Den bästa versionen av oss
  • Artiklar

Den bästa versionen av oss

Cliff är ett band från Trollhättan som spelar svensk alternativ rock. Ja, eller fransk rock med finskt vemod som de själva ibland beskriver det. För bandmedl...