Skip to main content

Bilda för livet

Uppdaterad:

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Folkbildning är det som uppstår när människor lär tillsammans och av varandra.

I över hundra år har människor i Sverige frivilligt samlats för att på egna villkor tillsammans studera, ta del av föreläsningar, delta i kulturprojekt med mera.

Människor fortsätter än idag att träffas för att lära sig mer, stärka sina möjligheter att påverka sina egna livsvillkor och påverka och förändra förhållanden i samhället. Det främjar vår demokrati och varje enskild människas egenmakt.

Nedan har vi samlat några exempel ur vår verksamhet som visar på hur folkbildningen haft betydelse för några av våra deltagare, ledare och samverkansparter.

Repar sig från sjukdom
  • Artiklar

Repar sig från sjukdom

Studiecirkeln Receptfri repa är en studiecirkel för personer i sjukskrivning och som vill ha en meningsfull syssla i en trygg och kravlös miljö. Konceptet in...

Science fiction
  • Artiklar

Science fiction

Det är trevligt att sätta sig ned med en kopp kaffe i församlingsvåningen. Ute lyser vårsolen och påminner om att det bara är tidig eftermiddag. I en grupp o...

Seniorer tillsammans
  • Artiklar

Seniorer tillsammans

Ortodoxa församlingar är en naturlig samlingsplats för äldre och nyanlända från Mellanöstern. Många av dessa har varit mycket isolerade under pandeming med o...

Om folkbildning

Varje år möts människor i Sverige för att dela kunskaper. Oavsett hur de möts är effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och insikter.

Om folkbildning

Mer om Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram.

Om Studieförbundet Bilda