Skip to main content
Psykisk (o)hälsa för ungdomsledare

Psykisk (o)hälsa för ungdomsledare

För andra året i rad bjöd Bilda, i samverkan med Sveriges Unga Katoliker (SUK), Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdoms-förbund (SOKU) och Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet (SOUF), in till en nationell konferens för ungdomsledare kring psykisk hälsa och ohälsa hos unga.

Medverkade i konferensen gjorde också den ideella föreningen Mind, som arbetar med psykisk hälsa, samt barn- och ungdomsorganisationen Equmenia.

Konferensen inleddes med en föreläsning om det medmänskliga samtalet av Mona Wennberg från Mind, följt av ett panelsamtal och därefter samtal och arbete i mindre grupper. I årets digitala konferens deltog 75 ungdomsleda-re från kyrkor, församlingar och föreningar runt om i landet. Deltagarna kom från hela Bildas verksamhet, från de tre kyrkofamiljerna och även från kultur- och samhällsföreningar, över 40 olika organisationer möttes den här dagen.

Sebastian Kaya, ordförande Syrisk Ortodoxa Ungdoms-förbundet (SOUF), du var med och planerade och deltog i konferensen ”Det medmänskliga samtalet”, hur skulle du beskriva den?

– En välbehövlig och aktuell konferens som berör varje individ och medmänniska på olika sätt. Ett medmänskligt samtal är ett av de viktigaste läkemedlen mot psykisk ohälsa, speciellt under dessa tider av social distans som kan göra det svårare för den som lider av psykisk ohälsa. Som en aktiv medlem för Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet (SOUF) är det till stor nytta att få höra effektiva metoder som förebygger psykisk ohälsa för att kunna använda dessa metoder i vår ungdomstjänst. Men det räcker inte med att göra konferenser på riksnivå utan det behöver uppmärksammas på lokal nivå också vilket vi ska arbeta vidare på i SOUF.

Hur ser du på ansvaret för ungas psykiska hälsa som ungdomsledare?

– Ansvaret är stort och psykisk ohälsa är ett faktum bland dagens ungdom! Därför bör vi som ungdomsledare ta detta faktum på allvar och förebygga det på bästa möjliga sätt med hjälp av dessa konferenser. Ingen kan rädda hela världen men man kan rädda en persons värld och det har ett stort värde i mina ögon.

 

Skärmdump från Oss unga emellan träff

Damiana Sabah, ordförande Sveriges Unga Katoliker (SUK), varför behövdes konferensen?

Jag skulle beskriva konferensen som väldigt givande och fylld med mycket kunskaper. Då många yngre och äldre saknar kunskap om psykisk ohälsa, så behövs sådana här konferenser. Det behövs även i framtiden, kommande generationer behöver också lära sig mer om psykisk ohälsa, som alltid kommer att finnas då vi är bara människor. Konferensen bidrog med gemenskap och nya kunskaper till våra medlemmar. Men också något utöver det vanliga som SUK brukar göra varje år.

 

Juliana Aktas, ordförande Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU), vad bidrog konferensen med för SOKU?

Det var väldigt givande både för mig i planeringsgruppen och för våra deltagare. SOKU har många ungdomar och ungdomsledare, som alla har sin vardag att handskas med. Genom konferenser som dessa får unga känna samhörig-het med andra unga.

Hur ser du på ansvaret för ungas psykiska hälsa som ungdomsledare?

Det är ett stort ansvar och det krävs mycket av både ungdomsledaren och den som lider av psykisk ohälsa. Det viktiga är att man som ledare finns där för att lyssna, hjälpa och stötta. Vi sprider detta vidare inom förbundet till våra lokala föreningar så att även de kan lyfta detta ämne. Förhoppningen är även att SOKU anordnar fler liknande konferenser på förbundsnivå. Tillsammans kommer vi långt.