Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu
Octavian Muresan

Octavian Muresan

Verksamhetsutvecklare folkbildning i ortodoxa kyrkorna. Verksamhetsområden Skåne och Halland.