Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu
Hanan Akl

Hanan Akl

Administratör och Verksamhetsutvecklare folkbildning i Katolska kyrkan