Skip to main content

Bildas verksamhet

Visa verksamhet inom alla ämnen i hela Sverige sorterade efter relevans

Bakgrunden till Musikschlaget

Det började med en idé redan år 2006 när Maitraiders deltog i en internationell melodifestival i Atén. Idéen växte sig större, till en vision om en musiktävling där nya röster får höras.