Skip to main content

Folksångsnätverk Gävleborg

Uppdaterad:

Folksångsnätverk Gävleborg är ett nätverk och en regional träffpunkt för alla som är intresserade av folksång i Gävleborgs län. Initiativtagare är Studieförbundet Bildas verksamhetsutvecklare inom folkmusik, genom kontakter med folksångare i regionen.

Så startade Folksångsnätverket

En sensommardag i augusti samlades ett gäng intresserade av folksång på Stallet, Stenegård i Järvsö och pratade om varför ett lokalt folksångsnätverk behövs och vilka behov som finns. Alla var eniga om att ett nätverk behövs för att bland annat ta del av folkmusikarkivet, känna gemenskap och att få inspiration. Och så var nätverket igång!

Så går det till

I Folksångsnätverket ses medlemmarna två gånger per år. Varje gång sjunger vi tillsammans och någon ur nätverket eller inbjuden utomstående håller i ett tema och gör ett litet föredrag. Bilda står för struktur, lokal och fika.

Sedan 2015 har nätverket bland annat arrangerat föreläsning om kulning med Susanne Rosenberg, tagit fram ett allsångshäfte, ordnat studiecirklar i stämsång, folkliga julvisor, sjungit sånglekar mm. Intressant fokusarbete har även gjorts på sångare som Delsbostintan, Karin Grellsson, Karin Ottnargård mfl.

Nätverket växer

Nätverket hade sin första träff den 29 augusti 2015 på Stallet, Järvsö. Sedan dess träffas kontinuerligt och växt och har en egen grupp på Facebook.

Nätverket sprids till andra delar av Sverige

Under 2023 startar det upp ett nätverk i Mälardalen efter samma modell som i Gävleborg. Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta Majja Neverland: majjaneverland (@) gmail.com