Skip to main content

Samisk bildning och kultur

Uppdaterad:

Bures! Buoris! Burist! Bürest! Buaregh! (Hej!)
Samiska är ett av Sveriges officiella minoritetsspråk, och det samiska folket är Europas enda urfolk. Den samiska kulturen innehåller rik flora av kulturuttryck, där inte minst jojken, berättandet och hantverket spelar centrala roller. På Bilda arbetar vi med att främja samisk bildning och kultur. Här kan du se en del av det som är aktuellt just nu.

Kartläggning:
Vilka Folkbildningsbehov finns inom samiska – kultur, mötesplatser och minoritetsspråk?

Bakgrund

Regeringen lanserade i slutet av april 2022 ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken. Folkbildningen har av regeringen identifierats som avgörande för att uppnå handlingsprogrammets mål kring livslångt lärande och språken i yrkeslivet. Särskilda medel har avsatts för att bidra till att nationella minoritetsspråk bevaras och revitaliseras via folkbildning. Detta kan ske via språkstudier men också genom att skapa förutsättningar som stimulerar och möjliggör användning av nationella minoritetsspråk.

Enligt UNESCOs nio kriterier är alla samiska språk hotade. Minoritetsspråken har varit marginaliserade under största delen av 1900-talet och svenskan har därför tagit över. För att kunna vända språkbytesprocesen krävs därför stora åtgärder från både staten och individen. Samiskan tenderar idag att vara ett språk man använder i hemmet och eftersom undervisningen i skolan är väldigt bristfällig kan de betyda att man väljer bort samiskan i sin vardag.

Under 2022 har Studieförbundet Bilda i partnerskap med Studiefrämjandet genomfört en kartläggning i syfte att ta reda på vad som görs inom civilsamhället, vilka behov målgruppen upplever, och vilka nyckelpersoner som vi kan arbeta vidare med kopplat till språkfrämjande insatser inom den samiska språkgruppen, med särskilt fokus på Västerbotten.

Samverka med oss

Vi vill gärna samverka med er kring frågor rörande Samisk bildning och kultur. Välkommen att höra av er till oss.

Kontakt:

Kontakta Kristoffer Fredriksson om du har frågor eller vill samverka med oss. Kontaktuppgifter till Kristoffer hittar du till höger på sidan.

Aktuellt just nu