Skip to main content

Pilgrim i stan – 16-20 juni 2021 i Örebro

Pilgrimsvandring är ett sätt att möta sig själv, medmänniskor, naturen och Gud. Under dagen har vi en medvandrare som introducerar dagens tema, och på kvällen får vi en fördjupning i samma ämne.

Pilgrim i stan 2021 – fem dagar med fokus på avstånd och närhet

Under det senaste året har vi fått lära oss att hålla avstånd till varandra, även till människor vi vanligtvis har nära oss. Vad gör det med oss?

Inför årets Pilgrim i stan har vi funderat omkring avstånd och närhet vad gäller mellanmänskliga relationer, mellan religiösa grupper, mellan människor som bor i samma stad, mellan människan och naturen och mellan Gud och människa. Flera kunniga och intressanta medvandrare introducerar oss. Svaren söker vi efter vägen.

Välkommen att vandra en dag, två dagar eller alla fem dagar, precis som det passar dig bäst. Kan du inte vara med och vandra är du välkommen till kvällsprogrammet. Vi följer utvecklingen av Corona-pandemin. Om vi inte kan genomföra vandringarna kommer kvällarnas föreläsningar och söndagens predikan ske på ZOOM. Vi går ut med inbjudan nu för att du ska ha möjlighet att planera in dagarna i din kalender, därefter håller vi dig uppdaterad via hemsidor och Facebook. Ingen föranmälan behövs.

Program för dagarna

Program onsdag-lördag
09.00 Morgonbön i Betlehemskyrkan
09.30 Dagens vandring startar. Ta med matsäck till fika och lunch. Onsdag, torsdag och lördag går vi 12-15 km, fredag 8-10 km.
Mellan 14:00 och 15:30 Tillbaka till Betlehemskyrkan (beroende på längd på vandringen)
18.00 Pilgrimsmässa i kyrkan
19.00 Avstånd och närhet – föreläsning på dagens tema

Program söndag
09.00 Morgonbön I Betlehemskyrkan
09.30 Dagens vandring startar. Ta med matsäck till fika. Vi går ca 8 km
Ca 13:30 Tillbaka till Betlehemskyrkan
14.00 Pilgrimsgudstjänst med nattvard i Betlehemskyrkan där dagens medvandrare predikar

Onsdag 16 juni

Tema: Att möta Gud, sig själv och andra

Medvandrare och föreläsare: Nikolas Demetriades, Sofi Johansson, Arkan Shamoon, Elin Westöö, Jonas Hult mfl. – Ledare och deltagare från olika kyrkofamiljer som gjort en resa
tillsammans till Israel och Palestina.

Torsdag 17 juni

Tema: Ja! – vi kan göra mycket för klimatet

Medvandrare och föreläsare: Gustaf Olsson, Professor emeritus i Industriell automation vid Lunds Tekniska Högskola med vatten- och energifrågor som sin specialkompetens.

Fredag 18 juni

Tema: Samtal som överbryggar avståndet i familjen

Medvandrare: Charlotta Hansdotter, Diakon

Föreläsare: Caroline Burstedt, Familjerådgivare

Lördag 19 juni

Tema: Medborgare och medmänniskor – en dag om hur relationer bygger samhället

Medvandrare och föreläsare: Fredrik Karlsson, Direktor för Örebro Stadsmission. Har erfarenhet av internationellt bistånd och ett stort intresse för samhällsfrågor och särskilt civilsamhällets roll i ett fungerande lokalsamhälle.

Söndag 20 juni

Tema: Steg närmare livet

Medvandrare och predikant: Lena Bergström, Pastor och evangelist i Equmeniakyrkan,
verksamhetsledare för Brobygge, är klimataktivist och driver Brobyggepodden.

Plats
Betlehemskyrkan, Sturegatan 9, Örebro www.betlehemskyrkan.nu
Närmaste busshållplats finns vid Kristinagatan alternativt Skebäcks vårdcentral, linje 22.

Mer information
Kontakta pastor Katarina Linderborg, Betlehemskyrkan 072-565 24 60, betlehemskyrkan.orebro@telia.com, www.equmeniakyrkan.se/betlehemskyrkan