Skip to main content

Bildablomman

Bildablomman erbjuder barn och ungdomar i Söderhamn stöd, vägledning och samtal i ämnen som ibland kan vara känsliga och svåra att hantera eller förstå.

Bildablomman drivs av Studieförbundet Bilda i samarbete med Söderhamns kommun. Bildablomman finns till för barn och ungdomar som behöver stöd i familjefrågor som kan handla om bland annat psykisk ohälsa, missbruk, sorg, och separation.

Startar grupper efter behov

Bildablomman kan anpassa grupper för olika åldrar. Scrolla ner så ser du alla våra grupper. Kontakta oss om du vill veta mer!

Intresselista

Anmäl dig gärna redan idag till den grupp du önskar gå. Är den inte aktiv så hamnar du på en intresselista och får information om när vi kan starta upp. Vi startar när vi har tillräckligt många anmälda.

Anmälan

Skriv vilken grupp du önskar gå och skicka ditt mejl till bildablomman@bilda.nu

Grupper för barn och unga

Bildablommans olika grupper för barn och unga träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Gruppträffarna innehåller samtal, övningar, fika och skapande aktiviteter.

Skilda världar

Från 7 år

Stödgrupp för barn till separerade föräldrar. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. Anmälan till bildablomman@bilda.nu

Psykisk ohälsa

Från 7 år
Stödgrupp för barn och ungdomar och deras familjer där det finns psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. Anmälan till bildablomman@bilda.nu

BIM

Från 7 år
Stödgrupp för barn i missbruksfamiljer. Stödgrupp för föräldrar finns även. Denna grupp startar vi varje termin. Anmälan till bildablomman@bilda.nu

TAPP – Teen Age Power Program

Från 13 år
Stödgrupp för tonåringar i missbruksfamiljer. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. Anmälan till bildablomman@bilda.nu

Sorg

Från 10 år
Barnstödsgrupp som riktar sig till barn som har en nära anhörig som inte lever längre. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. Anmälan till bildablomman@bilda.nu

Självkänsla

10-14 år
Riktningen är självkänsla och visionen är att bli stärkt inom detta. Detta görs genom samtal, övningar, fika och olika skapande aktiviteter. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. Anmälan till bildablomman@bilda.nu

Tjej- och killsnack

Ett självförtroendestärkande material för ungdomar kring social kompetens, självkänsla och självförtroende. Anmälan till bildablomman@bilda.nu

 

Sorggrupp med inriktning missbruk

12-20 år
Vi riktar oss till dig som är 12-20 år som förlorat en nära anhörig i sitt drogmissbruk. Vi kommer att fokusera på sorgeprocessen, förlustkrisen, att själv leva vidare och ge verktyg för att hantera den dubbla sorgen. I samverkan med Svenska kyrkan. Anmälan till bildablomman@bilda.nu

Grupper för föräldrar

Bildablommans olika grupper för föräldrar träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Gruppträffarna innehåller samtal, övningar och fika.

Familjeverkstan

Familjeverkstans material och grupper riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-20 år. Anmälan till bildablomman@bilda.nu

Positivt föräldraskap

Vuxen
Studiecirkelmaterial för föräldrar som själva varit barn till missbrukare eller lever i medberoende. Rekommenderas för föräldrar när barnen samtidigt går i BIM-grupp. Anmälan till bildablomman@bilda.nu

Barnen i våra hjärtan

Vuxen
Metodmaterialet ”Barnen i våra hjärtan” skrivet av Sonia Sherefay, i samverkan med Rädda Barnen. Materialet används i flera olika verksamheter idag och det finns att tillgå på ett flertal olika språk. Metodmaterialet är uppbyggt av olika teman som till exempel: ”Hur fungerar svenska familjer, hur svensk skola fungerar, antiagalagen, svensk socialtjänst etc.

Vi riktar oss till föräldrar med utländsk bakgrund, svenskfödda föräldrar är också välkomna.

”Ett + ett är inte alltid lika med två. Det kan bli tre, något mer än summan av de två delarna. Så säger Sonia Sherefay trebarnsmor och folkbildare med rötter i Egypten och Eritrea. Hon vill få oss att förstå att den ena kulturen inte är bättre än den andra. Vi behöver lära känna varandras olikheter för att kunna förstå varandra. På så sätt kan vi hjälpa våra barn att känna sig hemma i flera kulturer.” – Sonia Sherefay

Anmälan till bildablomman@bilda.nu

Tips på verksamhet och aktiviteter från Bildablomman

Evelina

Utställningen Evelina – de osynliga barnen och känslorna finns att boka. Utställningen har t.ex. tidigare visats under kampanjveckan – Du spelar roll. Skicka din beställning till bildablomman@bilda.nu.

Aktiviteter

Bildablomman erbjuder aktiviteter under till exempel Uppmärksamhetsveckan v.7, Internationella Autismdagen i april varje år och Anhörigveckan v.41.

Om uppmärksamhetsveckan – vecka 7 varje år

400 000 barn i Sverige beräknas leva med föräldrar som har en riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn i Sverige. Dessa barns situation uppmärksammas under vecka 7 i Vart femte barn-kampanjen. Söderhamns kommun erbjuder i samarbete med Studieförbundet Bilda stödgrupper för barn med föräldrar som skilt sig, som dricker för mycket alkohol eller använder andra droger eller föräldrar som mår psykiskt dåligt. Skicka din beställning till bildablomman@bilda.nu

Föreläsning/Infoträff

Bildablomman erbjuder informationsträffar vid efterfrågan till föreningar, skolor och övriga som arbetar med barn, unga och föräldrar. En infoträff kan t.ex. handla om verksamheten med stödgrupperna. Skicka din beställning till bildablomman@bilda.nu

Ledarutbildningar

Bildablomman erbjuder även ledarutbildningar i följande koncept:

  • Barn till missbrukare: Hemligt och CAPT/TAPP två arbetsmaterial för grupper med ”barn i missbrukarfamiljer” (Bim-grupper) eller annan dysfunktion, till exempel psykisk ohälsa.
  • Föräldrastegen: En ledarutbildning för Studiecirkel om sex träffar med tonårsföräldrar som vill ha stöd i sitt föräldraskap.
  • Komet: Handledning av lärargrupper med inriktning både på helklasslösningar och på stöd för barn som inte kan tillgodogöra sej undervisningen eller har kamratproblem.

Så startades Bildablomman

Studieförbundet Bilda GävleDala (nu heter regionen Bilda Mitt) har sedan hösten 1998 haft ett samarbete med Söderhamns kommun för att arbeta inom det sociala och pedagogiska fältet med grupparbetsmetoder som är allmänt förebyggande inom kommunens och de ideella organisationernas barn- och ungdomsarbete.

Främsta samarbetspartner är barn- och utbildningsnämnden (BUN), socialnämnden (SN) och kommunstyrelsen (KS). Kommunen, KS, som finansiellt stött Studieförbundet Bilda, har periodvis haft projektmedel från länsstyrelsens sociala enhet som i sin tur har haft regeringsmedel som de fördelat mellan länets kommuner efter ansökan.

Genom dessa medel har verksamheterna som inleddes 1998 med grupper i självförtroendeträning för unga tjejer, grupper för ”barn i missbrukarfamiljer och deras föräldrar” samt projekt Charlie – ett självförtroendestärkande material för åk F-6 kunnat utökas. Vi har nu flera evidensbaserade material som SkolKomet, ett lärarverktyg, Föräldrastegen för tonårsföräldrar och Familjeverkstan för föräldrar med yngre barn.

Fler samarbeten, projekt och initiativ