Skip to main content

Vara nere – Ledarutbildning

Leder du unga? Du kanske är ungdomsledare i en scoutkår, körledare i din kyrka, eller ledare på ett sommarläger för unga? Då är den här utbildningen för dig.

Som ledare är du en trygg person i många ungas liv. När någon är nere kan en uppmärksam ledare vara mycket värdefull. Den ideella organisationen Mind och Bilda har tillsammans tagit fram denna utbildning, vars syfte är att öka kunskapen om psykisk ohälsa samt stärka tryggheten och handlingsbenägenheten hos ledare som möter unga. Representanter från ungdomsföreningar i Bildas medlemsorganisationer har medverkat i arbetet med utbildningen.

Enskilt och grupp

Ledarutbildningen har en digital del och en gruppdel. Den digitala delen görs enskilt och tar cirka 1 timme. Gruppdelen är en praktisk fortsättning och genomförs i en digital mötesplattform som Zoom eller i en fysisk lokal under till exempel en utbildningskväll. Den tar cirka 2,5 timmar. Instruktioner och förslag på upplägg för gruppsammanhang finns i utbildningen. Om din organisation redan samverkar med Bilda kan du kontakta er verksamhetsutvecklare för stöd i hur ni skapar ett bra upplägg just för er. Vill du höra mer om samverkan med Bilda? Välkommen att höra av dig! Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha:

  • Kunskaper om psykisk ohälsa hos unga: begrepp, statistik, förekomst och könsskillnader.
  • Förståelse för skam och varför det är viktigt när man möter någon som mår dåligt.
  • Kunskap om varningssignaler och risksituationer för självmordsproblematik.
  • Ökad trygghet och förmåga att se, fånga upp och möta unga som mår dåligt.
  • Förståelse för skillnaden mellan medmänskligt stöd och terapeutiska samtal.
  • Kunskap om ansvar, gränser och att avsluta samtal.
  • Förståelse för betydelsen av att som ledare få stöd.
  • Kunskap och verktyg till medmänskliga samtal som du kan använda i mötet med unga.

Ledarutbildningen en del av något större

Vara nere är ett initiativ som syftar till att rusta unga för livet. Vi vill höja ungas kunskaper om psykisk ohälsa, inspirera till mer dialog och öka förmågan att stötta sina kompisar. Vi har därför tagit fram baskunskaper förpackade på olika sätt: en digital kampanj, en utbildning för ungdomsledare, en kunskapsportal, en podd, ett instagramkonto och studiecirkelmaterial. Läs mer om Vara nere här

Läs vad några ledare som testat utbildningen tycker

Amelie Roolf  – ungdomsledare i Equmenia

Amelie Roolf – ungdomsledare i Equmenia

Amelie Roolf är både ungdomsledare i scouterna och projektledare för Equmenia-initiativet Suntprat Tweens. För henne är ledarutbildningen inom projektet Vara nere ett viktigt komplement i samtalet kring hur barn och ungdomar mår.