Skip to main content

Damiana Sabah – ordförande i Sveriges unga katoliker

Uppdaterad:

Damiana Sabah är ordförande i Sveriges unga katoliker (SUK) och tycker att kunskap om psykisk ohälsa är en viktig del i rollen som ungdomsledare.

Varför är det viktigt att sprida kunskap om psykisk ohälsa bland ungdomsledare?

Den som har en roll där man möter barn och unga måste känna till ämnet och veta hur man går till väga för att hjälpa till. Det är också viktigt att veta hur man märker om någon mår dåligt, vad finns det för tecken? Vi måste sprida kunskap och prata om psykisk ohälsa, det får inte vara undangömt i dagens samhälle och dess diskussioner.

Hur kan ledarutbildningen vara till hjälp?

– Den kan hjälpa ledare att förstå och hantera när en ung person i deras närhet mår dåligt. Med rätt verktyg och stöd kan man komma väldigt långt. Det betyder inte att det som lärs ut i utbildningen är det enda alternativet, men det är ett bra sätt att bekanta sig med ämnet och veta hur man kan gå till väga.

Varför är det här viktigt i er organisation?

– Vi har barn och ungdomar i alla åldrar mellan sex och 28 år. Därför är det viktigt för både oss i styrelsen och våra ledare att ha kunskap i bagaget. Man kan vara en hur bra ledare som helst och ändå inte veta att det finns något som heter psykisk ohälsa. Att vara ledare innebär också att veta hur vi på bästa sätt kan hjälpa till i en sådan situation. 

Vill du lära dig mer om psykisk ohälsa? Med konceptet "Vara nere" får du som ung eller som ledare för unga tillgång till ett stort kunskapsmaterial och en ledarutbildning.

Läs mer om Vara nere