Skip to main content

Amelie Roolf – föreläsare och barn- och ungdomsdiakon

Uppdaterad:

Amelie Roolf är barn- och ungdomsdiakon och föreläsare med fokus på psykisk ohälsa i kyrka och församlingskontext. För henne är ledarutbildningen inom projektet Vara nere ett viktigt komplement i samtalet kring hur barn och ungdomar mår.  

Varför är det viktigt att prata om psykisk ohälsa?

Vi måste hitta ett gemensamt språk när det kommer till psykisk ohälsa. Om vi gör det kan vi lättare mötas och hjälpa varandra. Oavsett om det handlar om att jag berättar varför jag är ledsen just idag eller ber om högspecialiserad vård måste jag ha ett språk för att uttrycka mig.

Hur kan utbildningen hjälpa just er organisation?

Idag saknar många ideella ledare rätt verktyg. På vissa platser finns det ungdomsledare som går på gymnasiet och är tonåringar själva, var ska de ha fått de här verktygen? Många saknar dessutom ett handfast språk. Hemma i min familj reagerade vi på att det har gått inflation i ordet ’ångest. När någon pratade om ångest för åtta år sedan hajade man till. Nu kan man säga Jag kommer att missa bussen, jag får ångestoch ingen reagerar. Det är viktigt att alla våra ledare får tillgång till rätt verktyg och samma språk, glappet får inte bli för stort när vi pratar om psykisk ohälsa. 

Vill du lära dig mer om psykisk ohälsa? Med konceptet "Vara nere" får du som ung eller som ledare för unga tillgång till ett stort kunskapsmaterial och en ledarutbildning.

Läs mer om Vara nere