Skip to main content

Juliana Aktas – ordförande i Syrisk-ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

Uppdaterad:

Juliana Aktas är ordförande i Syrisk-ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU). Hon hoppas att ledarutbildningen "Vara nere" ska få fler att vilja fördjupa sig i frågor som rör ungas mående.   

Varför är det viktigt att prata om psykisk ohälsa?

– Det har tyvärr blivit en stor del av det svenska samhället och en stor del av ungdomars vardag. Det finns dessutom ett mörkertal som inte ens diskuteras. För att kunna hjälpa, ge verktyg och sprida kunskap om psykisk ohälsa måste vi prata om det och lyfta frågan på olika nivåer, både i skolan, i kyrkan och i hemmet.

Vad kan ledarutbildningen bidra med?

– Den gör att fler blir medvetna om problemet. Ju fler som kan föreläsa, lära ut och skapa samtal inom ämnet, desto fler unga kan vi nå ut till och hjälpa. Oavsett om känslorna är nya eller om det är så allvarligt att personen har självmordstankar.

Varför är det här viktigt i er organisation?

– Vi är den största syrisk-ortodoxa organisationen i Sverige med flera tusen medlemmar runt om i landet. Men trots att vi har funnits i 25 år har frågan inte lyfts upp tidigare. Ingen pratade om det här när vi själva var barn, varken i skolan eller i media. Därför måste alla börja diskutera vad psykisk ohälsa innebär, hur det ser ut i Sverige och hur man kan hjälpa en person i nöd. Vi finns till för barn och unga och därför måste vi ha rätt kunskap och verktyg för att kunna hjälpa dem när det behövs. 

Vill du lära dig mer om psykisk ohälsa? Med konceptet "Vara nere" får du som ung eller som ledare för unga tillgång till ett stort kunskapsmaterial och en ledarutbildning.

Läs mer om Vara nere