Skip to main content

Vara nere

Uppdaterad:

Vill du lära dig mer om psykisk ohälsa? Med konceptet "Vara nere" får du som ung eller som ledare för unga tillgång till ett stort kunskapsmaterial och en ledarutbildning.

Tillsammans med den ideella föreningen Mind står Bilda bakom initiativet ”Vara nere”, som syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos unga för att rusta dem för livet. Med satsningen vill vi höja ungas kunskaper om psykisk ohälsa, inspirera till mer dialog och öka förmågan hos unga att stötta varandra.

”Vara nere” och alla dess delar har tagits fram i projektet Oss unga emellan, finansierat av Allmänna arvsfonden, som Mind och Bilda drev gemensamt september 2019-augusti 2022.

”Vara nere” består av flera delar: en webbplats där allt kunskapsmaterial är samlat, en digital kampanj som riktar sig till unga, en utbildning för ledare i ungas närhet, en podd, ett Instagramkonto och studiecirkelmaterial.

I arbetet kring upplägg och form har representanter från ungdomsföreningar inom våra medlemsorganisationer varit delaktiga.

 

Mer info

Karaktären Nere – virtuell men mänsklig

För att göra det lättare att prata om psykisk ohälsa har vi skapat den fiktiva gestalten Nere, en ganska vilsen men påhittig 17-åring, som själv talar om sin psykiska hälsa och att vara nere.  Det som skiljer Nere från en vanlig tonåring är att hen är virtuell och förkroppsligad av en 3D-renderad animation.

Förutom sin egen sajt, varanere.se, har Nere sin ursprungliga hemvist på Instagram med kontot vara_nere. Där sker dialogen med följarna, som förhoppningsvis också inspirerar följarna att prata med varandra om känslor. Nere kommer också att vara programledare för den podd om psykisk ohälsa som lanseras under sommaren 2021.

Som de flesta i den åldern har Nere ett rikt känsloliv, hen kan det mesta om att vara deppig, hängig och att ha ångest, och kan ge många bra tips och råd till andra som känner likadant eller känner någon som gör det. Nere har mycket humor, och tycker att saker som egentligen är sorgliga eller allvarliga går att skämta om för att göra situationen lite ljusare.

Flera vägar till ökad kunskap

I projektet har vi tillsammans med unga och experter på psykisk ohälsa undersökt vilken kunskap som unga behöver kring psykisk ohälsa för att vara rustade för livet. I det arbetet har bland andra representanter från ungdomsföreningar inom våra medlemsorganisationer varit delaktiga.

Det har resulterat i ett kunskapsmaterial som utgår från tre begrepp: förstå, hantera, stötta. Allt finns samlat på hemsidan varanere.se men sprids också via sociala medier, Vara nere- podden , ledarutbildningen och i studiecirklar och andra samtal. Förhoppningen är att nå ut till så många unga människor i Sverige som möjligt.

bubbel2
Studiecirkelmaterial

Vara nere Studiecirkelmaterial är ett samtalsmaterial om psykisk ohälsa. Det passar alla grupper som vill öka sin förståelse för ämnet psykisk ohälsa och öva på att möta någon som är nere.

Materialet fördjupar samtalen kring de andra delarna i initiativet ”Vara nere”. Med grund i instagram-kontot, ledarutbildningen, kunskapsbanken och podden skapas samtalen i gruppen. Läs mer här.

Var med och sprid

Här hittar du material att själv ladda ner och sprida projektet.

Vara nere Flyer 6
Flyer 6

Kontaktpersoner

Läs mer

Läs mer på www.varanere.se

Neres officiella kunskapsbank om allt som kallas psykisk ohälsa

Läs mer