Skip to main content

Swedish Christian Study Centre

Uppdaterad:

Alldeles innanför Jaffaporten i gamla stan i Jerusalem hittar du Swedish Christian Study Centre. En lämpligare utgångspunkt för studier och möten med världen är svår att tänka sig. Från centrets takterass har du en unik utblick över de heliga platserna i gamla stan.

Unik bro sedan 90-talet

Sedan början av 1990-talet finns en unik möjlighet för svenskar att på ort och ställe lära sig mer om religion, kultur och samhälle i Israel och Palestina. Studieförbundet Bilda har i folkbildningens anda byggt en bro mellan Sverige och Mellanöstern genom att etablera ett studiecenter i Gamla stan i Jerusalem.

Bilda ser sig som den kristna kyrkans gäst i Jerusalem. Swedish Christian Study Centre (SCSC) utgör ett slags brofäste för kontakter mellan Sverige och det heliga landet. Centret är även en lokal mötesplats genom att hålla öppet för besök varje dag. Föreläsningar, konserter och utställningar arrangeras löpande.

Vid Jaffaporten

Swedish Christian Study Centre är be läget vid torget innanför Jaffaporten i Gamla stan i Jerusalem. Här passerar och möts judar, muslimer och kristna från Jerusalem, Israel och Palestina. Hit kommer också varje dag pilgrimer, turister och studiegrupper från hela världen för att innanför murarna se de heliga platserna. Detta är ett unikt läge för en svensk folkbildningsverksamhet, en lokalisering med speciella möjligheter och utmaningar.

Studieresor

Den centrala uppgiften för SCSC är att vara ett resurscenter för de 20–30 studieresor som Bilda arrangerar varje år.

Många studieresor genomförs med lokala grupper som har förberett sin resa genom en studiecirkel. Andra studieresor genomförs i samarbete med organisationer, skolor och andra utbildningsinstitutioner. Här kan SCSC medverka till att arrangera studiebesök, workshops och möten som knyter an till ett utbildningsprogram som i övrigt genomförs hemma.

Bilda arrangerar också kultur-, studie- och pilgrimsresor med särskilda teman. Skrivarkurser med en författare och pilgrimsvandringar är exempel på detta.

Volontärer, stipendiater och turister

Till Swedish Christian Study Centre finns möjligheter att komma som volontär eller stipendiat.

Volontären stannar som regel i tre månader och hjälper till med praktiska göromål, men fungerar också som värd och ansvarig för vår kaffeservering. Under senare tid har Bilda haft flera seniorvolontärer på SCSC.

Varje år utlyser Bilda ett Mellanösternstipendium. Stipendiet ger möjlighet till en månads närvaro i Israel och Palestina, för egna studier och upptäckande. Sökande ska vara aktiv i folkbildningsverksamhet eller i egen kulturell verksamhet.

Med sin placering vid Jaffaporten är SCSC en attraktiv plats för turister och tillfälliga besökare. Från takterrassen ges en hänförande utsikt över Gamla stan i riktning mot Olivberget. Inne i centret finns biblioteket, trådlöst internet och – inte minst – lugn och ro.

Personer

Studiguider och material om Jerusalem och det heliga landet

Guide till Jamulus
  • Material och metoder

Guide till Jamulus

Jamulus är ett onlineverktyg med vilket grupper kan musicera tillsammans på distans. Jamulus är särskilt utvecklat för att minimera fördröjningen, vilket gör...

Hej Sverige!
  • Material och metoder

Hej Sverige!

Hej Sverige! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb. Det riktar sig till utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor ...

Hej förälder!
  • Material och metoder

Hej förälder!

Det här är ett samtalsmaterial för nyblivna föräldrar. Vi hoppas att det ska ge ett underlag till goda samtal om det stora i att få välkomna en ny människa t...

Hej skolan!
  • Material och metoder

Hej skolan!

Hej Skolan! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om föräldrars delaktighet i skolan. Föräldrarna spelar en viktig roll för barnens skola i Sve...

Hållbarhet och existens
  • Material och metoder

Hållbarhet och existens

Hållbarhet och existens är en samtalsserie som kastar ett nytt ljus på klimatkrisen. Med utgångspunkt i det existentiella låter moderatorparet Sara och Fredr...

Inför föreningens årsmöte
  • Material och metoder

Inför föreningens årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas varje år enligt föreningens stadgar. I tider då vi behöver hålla avstånd till varandra fysiskt...

Rundvandring på Swedish Christian Study Centre

Alldeles innanför Jaffaporten i gamla stan i Jerusalem hittar du Swedish Christian Study Centre.

En viktig del av studiecentrets verksamhet är att planera och ta emot resegrupper från Sverige. SCSC är också en mötesplats för människor som bor i Jerusalem.

Möten

Lokalerna är väl anpassade för både stora och små samlingar; föreläsningar, konserter och allt vad det kan vara som händer här.

Samtal

Även för de mindre, mer intima mötena finns det rum på centret. I Jerusalemrummet går det utmärkt att samtala öga mot öga om allt det man upplever under ett besök i Jerusalem.

Böcker

Biblioteket är en av studiecentrets stoltheter. Här finns böcker om Mellanösterns historia ur en rad skilda perspektiv, om kyrkorna i landet, om judendom och islam. Samlingen med reseskildringar är det lätt att fastna i. Litteraturen är på engelska och svenska.

Utsikt

Från centrets många stora fönster har du en perfekt och fascinerande utblick mot livet i Jerusalems gamla stad. Från takterrassen är vyn ännu vidare.

 

Välkommen hit!