Skip to main content

Jerusalembrevet

Uppdaterad:

Jerusalembrevet är ett nyhetsbrev från vårt studiecenter i Jerusalem där vi berättar om verksamheten
och kort kommenterar aktualiteter i det heliga landet. Nyhetsbrevet kommer fyra gånger per år.