Skip to main content

Studieresor till Israel och Palestina

Uppdaterad:

Vi genomför ett stort antal studieresor till Israel och Palestina. Du förbereder dig i en studiecirkel här hemma och deltar i en resa som kombinerar besök vid de historiska platserna och möten med människor.

Våra studieresor har olika program och profil. Bildas studiecenter i Jerusalem fungerar som ett nav för resorna, men de flesta grupper besöker olika platser i Israel och på Västbanken.

Deltagande som pedagogisk idé

Utmärkande för en resa med Bilda är den pedagogiska idén, att man själv deltar aktivt och inte bara betraktar det man ser och möter. Program som SCSC erbjuder ska bearbeta olika perspektiv på historiska, religiösa, kulturella och politiska frågor. De ska problematisera och lyfta fram olika dimensioner. Vi brukar tala om en deltagandets pedagogik.

Resepedagoger

På varje studieresa följer en resepedagog med. Hon eller han har till uppgift att före resan planera programmet med gruppen. Under resan ser resepedagogen till att det ges rum för deltagarnas upptäckter och frågor, till egen och gemensam reflektion.

 

Vill ni genomföra en studieresa med Bilda? Kontakta oss så börjar vi planera!