Skip to main content

Mellanösternstipendium

Uppdaterad:

Bilda delar årligen ut stipendier för en fyra veckors vistelse i Israel och Palestina.

Stipendiets syfte är att bereda möjlighet till:

  • Närkontakt med människor och miljöer i Israel och Palestina.
  • Möten, studier, skapande verksamhet och kulturutbyten
  • Upplevelser av Mellanöstern som kan fördjupa det egna engagemanget i freds- och rättvisefrågor.

Det krävs inga speciella förkunskaper men du ska vara aktiv i en kyrka, i freds- och rättvisearbete eller kulturverksamhet. Planeringen för en meningsfull vistelse i landet görs tillsammans med Bilda.

Målgrupp

Personer som visar på ett aktivt folkbildningsengagemang i freds- och rättvisefrågor, eller som i förhållande till freds- och rättvisefrågor arbetat med någon form av skapande eller kulturell verksamhet. Anställda i Bilda kan ej söka stipendiet.

Omfattning

Stipendiet syftar till att erbjuda närkontakt med människor och miljöer i Israel och Palestina under fyra veckor.

Stipendiet täcker

  • Introduktionsdag i Sverige om Bildas verksamhet i Mellanöstern.
  • Flygbiljett Sverige – Tel Aviv, transfer mellan Tel Aviv och stipendiatens vistelseort i området.
  • Försäkring
  • Boendekostnader i angivna bostäder under stipendieperioden

Stipendiet täcker inte

  • Transport i Sverige till och från flygplats.
  • Mat och lokala transporter i samband med vistelsen i området

Ansökan

Ansökan ska vara Jerusalem-kontakten i aktuell Bilda-region tillhanda senast den 1 oktober (Se kontaktuppgifter nedan.)

Ansökan skall innehålla motivering till ansökan, kortfattad beskrivning av sökanden, redogörelse för sökandens engagemang i enlighet med stipendiets syfte samt uppgifter om referenspersoner.

Regler

Till stipendiet kopplas inte några större formella krav om tjänster och insatser av den sökande. Det avgörande är stipendiatens engagemang inom kultur- och fredsarbete i folkbildningssammanhang. Stipendiaten förväntas dock efter sin stipendiatperiod skriva en rapport till Bildas förbundsstyrelse och den regionala styrelsen.

Ett erhållet stipendium kan av mottagaren inte, om inte mycket särskilda omständigheter gäller, flyttas fram från ett år till ett annat. Om det finns omständigheter i Israel och de

palestinska områdena som innebär att stipendiet inte kan utnyttjas under planerad period kan det däremot flyttas fram till lämplig tid.

Beredning och beslut

Regionernas styrelser beslutar om att nominera var sin kandidat till MÖ-stipendiet.

Beslut om utdelning av stipendiet fattas av förbundsstyrelsens AU och meddelas förbundsstyrelsen

Beslut om 2024 års stipendium kommer att fattas i december 2023

För mer information, kontakta Petra Falk, chef för Bildas kompetensområde Möten i Jerusalem: [email protected], 070-656 55 96

Har du frågor?

Hör av dig till en kontaktperson i din Bilda-region

Bilda Nord

Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommun).

Bilda Mitt

Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).

Bilda Svealand

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län.

Bilda Öst

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Bilda Sydöst

Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län.

Eva Danielsson

Verksamhetsutvecklare Samhälle, Möten i Jerusalem, projektledare Bilda Gårdshuset Norrliden

Bilda Sydväst

Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län.