Skip to main content

Det viktigaste som händer under veckan

Uppdaterad:

Inom Bilda är Rune Larsson känd som eldsjälen som med sitt stora engagemang sprider glädje till många och ser lösningar istället för problem.

Rune Larsson har varit cirkelledare sedan 1966 då han gifte sig och flyttade till Lomma.

– Jag har varit med i Bilda länge nu, sedan Frikyrkliga studieförbundets tid, då jag också fanns med i dess styrelse i området, säger Rune Larsson.

Rune har levt ett händelserikt liv. Förutom att jobba som teolog och doktor i religionspedagog har han även givit ut tio böcker. Han var varit med i nationella och globala nätverk för religionspedagogik, varit engagerad politiskt, och växlat mellan att vara pastor, ordförande och medlem i församlingsrådet i Lomma.

Förutom teologi och pedagogik har musiken spelat en stor roll i Runes liv. I Bilda har han kunnat kunde han kombinera dessa olika intressen.

– Jag har mestadels haft gitarrgrupper och bibelsamtal när det kommer till cirkelverksamheten, säger Rune. Men nu också sångstunder på äldreboenden. Så mycket verksamhet som jag har nu har jag aldrig haft innan. Min fru är också väldigt aktiv inom olika grupper, säger Rune.

Rune började spela gitarr redan som 15-åring men blivit mer aktiv under de senaste åren. Han beskriver hur de genom musiken lärt känna många människor genom åren och skapat en stark gemenskap med de boende. Han beskriver att en del deltagare uttryckt att det är det viktigaste som händer i veckan.

Uppdraget att sjunga på äldreboenden ärvde han av en tidigare pastor i Lomma. De hade konceptet att sjunga för de boende som publik. Men Rune blev inspirerad av ”Vi sjunger hjärna”, Bildas idé om att sjunga med dem som deltagare i stället.

Det kan plötsligt hända att de vaknar upp och kanske börjar sjunga med

– Jag har hållit på i snart åtta år och haft gott stöd av ett par, tre damer som varit med och sjungit, däribland min fru. Efter hand har verksamheten expanderat genom att vi valt att gå till fler ställen och avdelningar.

De sjunger gamla sånger, folkvisor, Taube och Dan Andersson och en del välbekanta psalmer men försöker även ta in lite nyare musik.

– I första hand väljer vi sånger som vi tror att deltagarna minns. Det bekräftas gång på gång att människor som annars inte verkar vara kontaktbara plötsligt kan känna igen melodier och texter. När jag sjunger ”Jag blir så glad när jag ser dig” och ser dem i ögonen kan det plötsligt hända att de vaknar upp och kanske börjar sjunga med. Detta är verkligen en inspirerande upplevelse, avslutar Rune med ett leende.

Fler berättelseer från vår verksamhet

Att lära för att utvecklas
  • Artiklar

Att lära för att utvecklas

Seidi Kurt är ledare för en kör, en grupp diakonissor och den Syrianska Kvinnoföreningen i Göteborg. Hon lyfter betydelsen av att få träffa andra med olika k...

Den bästa versionen av oss
  • Artiklar

Den bästa versionen av oss

Cliff är ett band från Trollhättan som spelar svensk alternativ rock. Ja, eller fransk rock med finskt vemod som de själva ibland beskriver det. För bandmedl...