Skip to main content

Att lära för att utvecklas

Uppdaterad:

Seidi Kurt är ledare för en kör, en grupp diakonissor och den Syrianska Kvinnoföreningen i Göteborg. Hon lyfter betydelsen av att få träffa andra med olika kulturer och bakgrunder, och hur viktigt lärandet är för att utvecklas.

Seidi Kurt har varit med i församlingens kör sedan starten och när körens dåvarande ledare bestämde sig för att sluta tog hon över rodret för att kören skulle kunna fortsätta. Trots att hon egentligen inte brukar vilja stå i rampljuset.

– Kören betyder väldigt mycket, något som ligger mig varmt om hjärtat. En del av mitt liv faktiskt, andligt och även själsligt.

Pandemin satte stopp för mycket men med lite hjälp att ställa om verksamheten kunde kören fortsätta trots nya utmaningar. Något som betytt mycket för deltagarna.

– Många säger att det är bra att vi har kunnat träffas och att de kunnat delta ändå. Det är en betydande gemenskap. Med stöttning och vägledning har vi kunnat ställa om till digitalt, vilket har varit väldigt tacksamt.

Varje år träffas miljontals människor i Sverige för att dela med sig av kunskaper, utbyta synpunkter och diskutera åsikter. Folkbildningen har en lång tradition.

– Inom folkbildningen pratar man om likheter och olikheter, skillnader mellan både folk och samhälle, och vad man kan bidra med. Det är väldigt viktigt att man kan samlas och prata trots olika kulturer och bakgrunder. Att man får lära sig om världen och omvärlden. Det är bra att folkbildningen finns och att vi får möjligheten att få mötas och ha träffarna. Det är betydelsefullt att lära sig för att utvecklas. Vad mycket man fått lära sig under det här åren med Bilda!

 

 

Fler exempel från vår verksamhet

Den bästa versionen av oss
  • Artiklar

Den bästa versionen av oss

Cliff är ett band från Trollhättan som spelar svensk alternativ rock. Ja, eller fransk rock med finskt vemod som de själva ibland beskriver det. För bandmedl...