Skip to main content

En fantastiskt fin väg in i en gemenskap

Uppdaterad:

Att sjunga i kör är ett oslagbart sätt att komma in i en gemenskap. Det menar kyrkomusikern, läraren och cirkelledaren Mona Nykänen från Luleå.

När Mona Nykänen och maken var nyinflyttade i Luleå gick de med i Missionskyrkans kör som drivs tillsammans med Bilda. Det vara bara ett av många samarbeten som Mona har haft med studieförbundet. Ett samarbete som betytt mycket för henne.

– Ibland är det lätt att tro att det bara handlar om att fylla i listor, men Bilda är väldigt bra på att bidra med andra verktyg, som att skapa trygghet i de små grupperna med livsnära samtal. Och för mig är det väldigt viktigt att den tryggheten finns, för då kan vi vara ärliga med vad vi känner, för oss själva och för varandra.

Tryggheten har varit central i de grupper som Mona har lett. Bland annat nämner hon en samtalsgrupp med andra mammor.

En period ledde hon också en grupp där utrikesfödda och svenskfödda i församlingen träffades och sjöng och pratade om de sånger som skulle sjungas i söndagens gudstjänst. Det blev en möjlighet till både integration och språkutveckling.

Alla kunde läsa exakt samma bibelverser på sina språk

– Det var ett fantastiskt sätt att mötas. Vi läste också söndagens bibeltexter och de utrikesfödda kunde läsa exakt samma bibelverser på sina språk och vi kunde prata om hur vi tolkade dem. Det är ju unikt med Bibeln, att texterna är så noggrant översatta.

På så sätt fördjupades förståelsen för orden i texterna. Dessutom märkte Mona att sång är ett effektivt verktyg för att lära sig språk, inte minst uttal.

– När man sjunger så kan man höra tydligt hur de andra uttalar vokalerna. Det märkte jag själv när jag bodde i England ett år och sjöng i kör där, ett a-ljud kanske uttalas lite annorlunda än jag trott.

När vi lär känna människor faller ofta fördomar

I framtiden vill Mona själv också fortsätta arbeta för integrerande möten genom musik och det finns planer på fler språkkörer. Hon läser dessutom nu till lärare i svenska som andraspråk och även där vill hon utgå från att skapa trygga rum för människor, så som Bilda arbetar.

– Det handlar mycket om att bygga relationer. Det är ju centralt för integration. När vi lär känna människor faller ofta fördomar och vi får mer förståelse för varandra. Till exempel genom körsång. Det är en fantastiskt fin väg in i en gemenskap.

Fler berättelseer från vår verksamhet

Att lära för att utvecklas
  • Artiklar

Att lära för att utvecklas

Seidi Kurt är ledare för en kör, en grupp diakonissor och den Syrianska Kvinnoföreningen i Göteborg. Hon lyfter betydelsen av att få träffa andra med olika k...

Den bästa versionen av oss
  • Artiklar

Den bästa versionen av oss

Cliff är ett band från Trollhättan som spelar svensk alternativ rock. Ja, eller fransk rock med finskt vemod som de själva ibland beskriver det. För bandmedl...