Skip to main content

Att lära för att utvecklas

Uppdaterad:

Seidi Kurt är ledare för en kör, en grupp diakonissor och den Syrianska Kvinnoföreningen i Göteborg. Hon lyfter betydelsen av att få träffa andra med olika kulturer och bakgrunder, och hur viktigt lärandet är för att utvecklas.

Seidi Kurt har varit med i församlingens kör sedan starten och när körens dåvarande ledare bestämde sig för att sluta tog hon över rodret för att kören skulle kunna fortsätta. Trots att hon egentligen inte brukar vilja stå i rampljuset.

– Kören betyder väldigt mycket, något som ligger mig varmt om hjärtat. En del av mitt liv faktiskt, andligt och även själsligt.

Pandemin satte stopp för mycket men med lite hjälp att ställa om verksamheten kunde kören fortsätta trots nya utmaningar. Något som betytt mycket för deltagarna.

– Många säger att det är bra att vi har kunnat träffas och att de kunnat delta ändå. Det är en betydande gemenskap. Med stöttning och vägledning har vi kunnat ställa om till digitalt, vilket har varit väldigt tacksamt.

Varje år träffas miljontals människor i Sverige för att dela med sig av kunskaper, utbyta synpunkter och diskutera åsikter. Folkbildningen har en lång tradition.

– Inom folkbildningen pratar man om likheter och olikheter, skillnader mellan både folk och samhälle, och vad man kan bidra med. Det är väldigt viktigt att man kan samlas och prata trots olika kulturer och bakgrunder. Att man får lära sig om världen och omvärlden. Det är bra att folkbildningen finns och att vi får möjligheten att få mötas och ha träffarna. Det är betydelsefullt att lära sig för att utvecklas. Vad mycket man fått lära sig under det här åren med Bilda!

 

 

Fler exempel från vår verksamhet

Kreativitet skapar kreativitet
  • Artiklar

Kreativitet skapar kreativitet

Midnight Light är en festival i Vilhelmina, i hjärtat av södra Lappland, som startades 2017. Målet var att göra en festival för lokalbefolkningen som också k...

Meningsfull skaparglädje
  • Artiklar

Meningsfull skaparglädje

Sedan 30 år har Britta Einarsson varit ledare frö studiecirkeln "Rutan". Deltagarna stickar och virkar rutor som sys ihop till filtar som skickas till behöva...

Värna, vårda och utveckla
  • Artiklar

Värna, vårda och utveckla

Ett och ett halvt dygn tog det, sedan var Bildas första digitala studiecirkel i skånskt yllebroderi fullsatt. Deltagarna får både lära sig att brodera och om...