Skip to main content

Vad är demokrati? – värderingar och utmaningar

Uppdaterad:

Nivåer

  1. Utrikesfödda eller andra med begränsade kunskaper i svenska och om den svenska demokratin.
  2. Individer med goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper om den svenska demokratin.
  3. Fördjupning för individer med särskilt intresse.

Tips

Vissa material kommer finnas i båda ämnesindelningarna. Det är inte heller alltid självklart vilken svårighetsnivå som materialet hör hemma under. Leta gärna material under flera rubriker för att hitta rätt inriktning för din grupp.

Allra svårast är det att hitta material som är anpassat för analfabeter och människor som haft begränsade möjligheter till skolgång. Förhoppningsvis kan du som cirkelledare ändå hitta något som du kan anpassa till dina deltagare.

 

<< TILLBAKA TILL RESURSER FÖR DEMOKRATI