Skip to main content

Informationsverige.se: Vad är demokrati?

Uppdaterad:

Informationvserige.se är en myndighetsgemensam guide till det svenska samhället. Sidan riktar sig till asylsökande, nyanlända, ensamkommande, samt personer som möter dessa målgrupper.

Materialet på sidan används till exempel i kommunernas etableringsprogram för nyanlända.

Här är finns sidans innehåll om Vad är demokrati? och Demokratins utveckling. Materialet innehåller både information (text på en förhållandevis hög nivå språkligt), samt ett förslag till lektionsupplägg i olika steg med övningar och reflektioner.

På sidans Youtube-kanal finns filmklipp på olika språk med rubriken Börja prata om: Demokrati.