Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Forum för levande historia: Demokrati

Uppdaterad:

Under rubriken För klassrummet finns en rad pedagogiska material på temat demokrati som kan användas i olika grupper.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt forum som främjar demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

Under rubriken För klassrummet finns en rad pedagogiska material på temat demokrati som kan användas i olika grupper, till exempel:

  • Demokratiska samtal: Ett interaktivt digitalt material. Finns i en version på lätt svenska. Består av tre teman: ”Tycka lika?”, ”Inflytande?” och ”Samma möjligheter?”.
  • Uppdrag Demokrati: 10 workshoppar för kunskap och reflektion om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.
  • Demokrati pågår: Ett digitalt klassrumsmaterial i tre teman: ”Om demokrati”, ”Historiska perspektiv” och ”Demokratiska samtal”.
  • Människorättskämpar: Filmklipp och övningar.