Skip to main content

Hålla ut, hålla om, hålla ihop

”Hålla ut, hålla om, hålla ihop” är en programserie med samtal och föreläsningar om samhället och demokratin, med utgångspunkt i de existentiella frågorna. I programmen lyfts bland annat frågor om övervakning, förändrat samtalsklimat, civilkurage, flyktingmottagande och människosyn, global solidaritet och vem som är svensk.

Programmen har skapats av Bilda för UR Samtiden.

Samtala i en studiecirkel

Vill du samtala kring ett eller flera av programmen i en studiecirkel? Här hittar du en modell för hur sådana samtal kan läggas upp.

Tips på vidareläsning och studiematerial

Här hittar du material och vidareläsning med koppling till de ämnen som tas upp i de olika samtalen och föreläsningarna.

Vidareläsning och studiematerial utifrån Bilda/UR-program

Mer om folkbildning

Det här gör vi

Är du intresserad av studiecirklar och annat med anknytning till de ämnen programmen tar upp? Här hittar du Bildas olika verksamhetsområden.

Det här gör vi

Guide till folkbildning

I broschyren ”Liten guide till folkbildning” kan du läsa mer om folkbildning, varför det finns studieförbund, hur en studiecirkel fungerar och mycket mer.

Liten guide till folkbildning